Phỏng vấn team Kỹ thuật và những niềm vui bất tận

TEAM KỸ THUẬT – NHỮNG NGƯỜI HÙNG THẦM LẶNG GÓP SỨC VÀO THÀNH CÔNG CỦA CÁC KỲ THI TRỰC TUYẾN 🥷🏻💥🧨

Vượt qua áp lực deadline công việc, luôn đảm bảo hạ tầng kỹ thuật ổn định cho các kỳ thi lên tới hàng chục nghìn học sinh

Luôn sẵn sàng OT bất kể đêm hay cuối tuần

Hãy cũng lắng nghe những chia sẻ của họ dưới video nhé 👇🏻

Leave a Comment