Câu chuyện chia sẻ từ những người đồng nghiệp tại Edmicro nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Chắc hẳn với mỗi người trong chúng ta, đâu đó sẽ đều tìm thấy mình ở một phần trong câu chuyện chia sẻ của họ.Hãy cùng lắng nghe họ chia sẻ nhé ?

Leave a Comment