Địa chỉ

Tầng 5, Tòa nhà Tây Hà, 19 Tố Hữu, Hà Nội

Call Us

096 960 2660

Còn lăn tăn gì nữa bạn trẻ ơi?

Gửi CV và làm việc tại Edmicro luôn nào!